🦋 Hvorfor vælge Regressionsterapi eller Sjælerejse ?

🦋 Når vi oplever uforklarlige blokeringer, forbier eller uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, kan det have sin rod i tidligere liv. En regression kan, hvis klienten er klar til det, frigøre tidligere livs traumer. En forløsning der kan skabe optimeret livskvalitet i det nuværende liv.

🦋 Måske er du nysgerrig efter at vide, om du har haft tidligere inkarnationer med din partner, børn, ven / veninde.

🦋 Et kig tilbage/ frem, kan låse op for færdigheder og viden, der er lagret i dine åndsbevidsthed, til gavn i dette liv.

🦋 Mødet med åndelige guider/ afdøde , healingsstedet, livets bog og det magiske spejl, som alt sammen finder sted i ” det åndelige rum ” Kan for mange, være en smuk og meget rørende oplevelse.

🦋 Du er med under hele forløbet, da regressionen foregår i lettere hypnose.

🌺 Regression ( tidligere liv – åndelige guider/ afdøde- det magiske spejl – livets bog ) Varighed ca 1,5 – 2 timer Pris 1800 kr

🌺 Sjælerejse ( Intuitivt guidet rejse – tidligere liv, mellem livene – fremtidige liv- åndelige guider/ afdøde – arkasha arkivet- rådet )Varighed ca 3 timer Pris 2800 kr

🌺 Sjælerejse forløb ( Her dykker vi dybt og arbejder i flere lag af dine liv, mellem livene, blokeringer, traumer, begrænsninger og forløsning. Der vil være mulighed for healing under selve rejsen)Varighed 3 x ca. 1,5 – 2 timer Pris 5500 kr