Kurser og Workshops 2017


Mulige workshops :

Test dine clairvoyante evner

På denne aften workshop vil du have mulighed for at afprøve dine evner og via øvelser få hjælp til at styrke din intuition. Du vil få en introduktion til det at arbejde bevidst med sine evner samt info om regler og etik. Øvelserne foregår parvis med supervision af Paloma

På de to efterfølgende hold vil vi gå mere i dybden med basal viden . øvelser og intro til afdøde kontakt og husrensning.

De forskellige dele er følgende:

  • Del. 1 nybegyndere ( 1 aften ) 350 kr
  • Del. 2 Lettere øvede ( 4 aftner ) 1200 kr
  • Del. 3 Øvede ( 6 aftner ) 1800 kr

Healing – Kan jeg det ? 

Dette hold er for dig der gerne vil i gang med at lære at heale, det er ikke et diplomgivende kursus men en introduktion til healingens verden og vejledning til hvordan du kommer godt i gang.

I vil øve på hinanden på briks under supervision af Paloma.

De forskellige dele er følgende:

  • Del. 1 Nybegyndere ( 1 aften) 350 kr
  • Del. 2 Lettere Øvede ( 4 aftner ) 1200 kr
  • Del. 3 Øvede ( 6 aftner ) 1800 kr

Trance Healing & Trance tale

Denne workshop er for dig der er nysgerrig på at arbejde med Trance, healing og trance tale.

Ved trance sætter man sig i en dyb meditativ tilstand og lader sin åndelige guide/ hjælper/ engle overskygge sig , hvorpå de stor for healingen til klienten

Ved trance tale er det samme teknik, her stiller man sig i stedet for , til rådighed for den åndelige guide som talerør for den åndelige verdens visdom og filosofi m.m.

De forskellige dele er følgende:

  • Del. 1 ( 2 aftner ) 800 kr
  • Del. 2 ( 4 aftner ) 1600 kr

REIKI INDVIELSE 1-2-3-4

REIKI-1

Reiki – healing er en urgammel healing form. som du bliver indviet til. En åbning til Reiki-mesternes universelle healingsenergier.

Indvielsen i Reiki 1 – åbner for din intuition, og evnen til at heale. Så du kan træne i at mærke energierne, heale dig selv, åbne for lyset i dig selv. Du vil lære at heale og lære om kroppens smerte punkter, håndpositioner og grundprincipperne i healingen.

Pris : 2000 kr inkl moms, kursusmateriale, vand /kaffe og The, frugt og lidt sødt, 6 mdr gratis supervision ved behov hos eleven

REIKI-2

Har du Reiki 1 og givet til dig selv og/eller andre – og ønsker du en fordybelse af din kontakt med Reiki-energien, så kan du komme med på et Reiki-2 kursus. Dine evner vil afgjort blive stærkere.

I Reiki-2 får man tre teknikker, som virker som nøgler til forskellige energifelter indenfor Reiki. Et Reiki-2 kursus består af, at lære, øve og blive fortrolig med disse nye ”redskaber”. Man kan ikke lære symbolerne fra en bog eller via internettet og heller ikke fra en Reikimester, som ikke selv er forbundet tilstrækkelig nok med disse energifelter.

Alle Reikisymbolerne kan bruges både til en selv og til andre, og man kan med dem ”arbejde” mere fokuseret end med Reiki-1, hvor energien strømmer mere dér hvor der er brug for. Mulighederne med symbolerne er ubegrænsede.

Pris : 2500 kr inkl moms, kursusmateriale, vand /kaffe og The, frugt og lidt sødt

REIKI 3 – Mester

Du får atter tre indvielser, denne gang for at integrere energien fra det fjerde symbol, Mester-symbolet, i dig. Det bevirker en stor ændring i kvaliteten af den formidlede energi, og energien bliver forfinet til at svinge i samklang med energien fra højeste kilde eller højeste dimension, om man vil. På dette niveau begynder mange at fornemme en form for følelsesmæssig sødme og et fredfyldt sind. Energien vil påvirke såvel krop som sind i retning mod at blive forbundet og forenet med lyset fra den højere dimension. På dette niveau vil du ikke længere betragte Reiki blot som en metode. Du vil søge mod at blive forbundet med og svinge i samklang med den højere dimension, idet vibrationens vejledning og din spirituelle vækst hele tiden hæver din bevidsthed i din daglige livsførelse. Denne vibration svinger på det højeste energi niveau. Dermed vil evnen til at udføre healing og til at praktisere egen renselse undergå tydelige fremskridt og du vil opleve, at du i større udstrækning er en aktiv medskaber af dit eget liv.

REIKI 4 – Master Teacher

Dette er undervisning i at uddanne Reiki Mestre (undervisere) i at udføre indvielsesprocesserne og i at instruere andre i brugen af Reiki Ho. Det er let at undervise i teknikkerne, men det er nødvendigt, at du bliver ved med at give dig hen til fortsatte studier efter at have afsluttet kurset, da det er umuligt at videregive en ren energi blot ud fra en viden om, hvordan indvielsesprocesserne udføres. På Gendai Reiki Center Sjælland anbefaler vi, at en nyuddannet Gendai Reiki Mester deltager på alle kurserne flere gange efter endt kursus som en aktiv medhjælp og en mulighed for at lære og vokse yderligere gennem egne observationer og efterfølgende supervision.


Klik her for at se de kommende kurser og workshops, som måske kan være noget for dig!