Reiki – healing er en urgammel healing form. som du bliver indviet til. En åbning til Reiki-mesternes universelle healingsenergier.

Reiki indvielse består af 4 niveauer :

  • Reiki 1 åbning af kanal / Historien bag Reiki
  • Reiki 2 indvielse af symboler til psykisk Healing og distance Healing
  • Reiki 3 indvielse af Mester symboler/ øgning af intuition/ power
  • Reiki 4 indvielse til Mester Lære , giver dig læren i at indvie og undervise i Reiki.

Reiki 1

Indvielsen i Reiki 1 – åbner for din intuition, og evnen til at heale. Så du kan træne i at mærke energierne, heale dig selv, åbne for lyset i dig selv. Du vil lære at heale og lære om kroppens smerte punkter, håndpositioner og grundprincipperne i healingen.

Reiki 2

I Reiki-2 får man tre teknikker, som virker som nøgler til forskellige energifelter indenfor Reiki. Et Reiki-2 kursus består af, at lære, øve og blive fortrolig med disse nye ”redskaber”. Man kan ikke lære symbolerne fra en bog eller via internettet og heller ikke fra en Reikimester, som ikke selv er forbundet tilstrækkelig nok med disse energifelter.

Alle Reikisymbolerne kan bruges både til en selv og til andre, og man kan med dem ”arbejde” mere fokuseret end med Reiki-1, hvor energien strømmer mere dér hvor der er brug for. Mulighederne med symbolerne er ubegrænsede.

Reiki 3 – Mester

Du får atter tre indvielser, denne gang for at integrere energien fra det fjerde symbol, Mester-symbolet, i dig. Det bevirker en stor ændring i kvaliteten af den formidlede energi, og energien bliver forfinet til at svinge i samklang med energien fra højeste kilde eller højeste dimension, om man vil. På dette niveau begynder mange at fornemme en form for følelsesmæssig sødme og et fredfyldt sind. Energien vil påvirke såvel krop som sind i retning mod at blive forbundet og forenet med lyset fra den højere dimension. På dette niveau vil du ikke længere betragte Reiki blot som en metode. Du vil søge mod at blive forbundet med og svinge i samklang med den højere dimension, idet vibrationens vejledning og din spirituelle vækst hele tiden hæver din bevidsthed i din daglige livsførelse. Denne vibration svinger på det højeste energi niveau. Dermed vil evnen til at udføre healing og til at praktisere egen renselse undergå tydelige fremskridt og du vil opleve, at du i større udstrækning er en aktiv medskaber af dit eget liv.

Reiki 4 – Master teacher

Dette er undervisning i at uddanne Reiki Mestre (undervisere) i at udføre indvielsesprocesserne og i at instruere andre i brugen af Reiki Ho. Det er let at undervise i teknikkerne, men det er nødvendigt, at du bliver ved med at give dig hen til fortsatte studier efter at have afsluttet kurset, da det er umuligt at videregive en ren energi blot ud fra en viden om, hvordan indvielsesprocesserne udføres. På Gendai Reiki Center Sjælland anbefaler vi, at en nyuddannet Gendai Reiki Mester deltager på alle kurserne flere gange efter endt kursus som en aktiv medhjælp og en mulighed for at lære og vokse yderligere gennem egne observationer og efterfølgende supervision.